16

.: مَــــــنو بِخـــــــــــون! :.

سلام دوست خوبم،به وب من خوش اومدی.راستش این اولین وب ماکانیا توی آوابلاگ هست.من هم ماکانی هستم.طرفدار رهام و امیر.هر دوتاشون.امیدوارم از وبم لذت ببری.خیلی ممنونم که به وبم سر زدی!فعلا خدانگهدار!#کماکان با ماکان


شیــــک خوشگل کاری:)))
شیــــک خوشگل کاری:)))

جـــ×ــونـــ×ــ چِ شیـــکــ بـِهَمـ زَدِ

فِــــ×ــکرِ تــُ ایــنــ آرامـــِشُ

آخـ چِ شیکــِ واســِ مــونــدَنِتـ

پیـــشَمـ آمــــ×ــادِ شُ

دِلِ مَنــ رَفـــتِــ بَراتـــــ×ــــ×ــــ

نَگــ×ـیر اَزَمـ آمــ×ــــارِشـُ

جونــــ×ــ بِخَند بِخَــــ×ــ×ــــند کِ

طَعـــمِشـــ×ــ هَمـــیشِـ×ــ بآهآمـِ

چـــ×ــونـــ×ــ جونَمیـــ×ــــ آرِ جونَمیـــــــ××ـ×ــ


[ جمعه 18 خرداد 1397 ] [ 4:36 PM ] [ Zahra ] [ ]
آخرین مطالب